صفر تا صد تولید زعفران گلخانه ای

دوره اول: (ظرفیت ۲۰ نفر) تاریخ برگزاری: خرداد ۱۴۰۱ مهلت ثبت نام: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دوره دوم: (ظرفیت ۲۰ نفر) تاریخ برگزاری: مهر ۱۴۰۱ مهلت ثبت نام: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱