دوره اول: (ظرفیت ۲۰ نفر)

تاریخ برگزاری:

خرداد ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام:

۳۱ فروردین ۱۴۰۱

دوره دوم: (ظرفیت ۲۰ نفر)

تاریخ برگزاری:

مهر ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام:

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.