گنجینه کشت آریا

شرکت گنجینه کشت آریا با هدف خدمت به بخش کشاورزی کشور پا به عرصه فعالیت گذاشته و با بکارگیری تحقیقات علمی و روشهای به روز دنیا و همچنین تولید محصولات زراعی و باغی ارگانیک و رفع موانع موجود در این زمینه به حفظ منابع آبی و خاکی کشور و رشد و تعالی در صنعت کشاورزی و دستیابی به بازارهای جهانی می اندیشد.

دکتر مبین گنجی

مدیرعامل

دکتر ایمان گنجی

رئیس هیئت مدیره